ربات بسته بندی با استفاده از سیستم پردازش تصویر

ربات بسته بندی با استفاده از سیستم پردازش تصویر شرکت تجهیز صنعت ربات با استفاده از ربات های صنعتی یاسکاوا و سیستم های پردازش تصویر سلوشن های بسته بندی رباتیک ارائه می دهد. جهت اطلاعات بیشتر از وبسایت شرکت تجهیز صنعت ربات بازدید نمائید:www.tsgroup.ir

خانه خدماتتماسربات ها