ربات و ویژن

کنترل کیفیت رباتیک در این ویدیو شما می توانید کنترل کیفیت رباتیک را با استفاده از ربات یاسکاوا ژاپن مشاهده کنید. شرکت تجهیز صنعت ربات ارائه دهنده سلوشن های رباتیک www.tsgroup.ir

خانه خدماتتماسربات ها