نحوه چک کردن Home Position دوم در ربات یاسکاوا کنترلر DX200

در این ویدیو شما با نحوه چک کردن Home Position دوم در ربات یاسکاوا کنترلر DX200 آشنا می شوید.

خانه خدماتتماسربات ها