ربات یاسکاوا، کارخانه اروپا، شرکت تجهیز صنعت ربات

ربات های جدید شرکت یاسکاوا در کارخانه اروپای این شرکت تولید می شوند.

شرکت تجهیز صنعت ربات ارائه دهنده سلوشن های رباتیک www.tsgroup.ir

خانه خدماتتماسربات ها