دی 19, 1400

ساپورت فنی مشتریان که سیستم های ما را خریدند و یا اینکه قبلا خودشان سیستم داشتند و نیاز به خدمات فنی ما دارند

ساپورت فنی مشتریان که سیستم های ما را خریدند و یا اینکه قبلا خودشان سیستم داشتند و نیاز به خدمات فنی ما دارند
دی 19, 1400

تامین قطعات یدکی مورد نیاز ربات های صنعتی

تامین قطعات یدکی مورد نیاز ربات های صنعتی
دی 19, 1400

انجام سرویس های دوره ای تعمیر و نگهداری رباتیک و قراردادهای پشتیبانی

انجام سرویس های دوره ای تعمیر و نگهداری  رباتیک و قراردادهای پشتیبانی
دی 19, 1400

برگزار کننده دوره های آموزشی رباتیک

برگزار کننده دوره های آموزشی رباتیک
دی 19, 1400

برنامه نویسی ربات های صنعتی و سلول های رباتیک

برنامه نویسی ربات های صنعتی و سلول های رباتیک
دی 19, 1400

طراحی و ساخت سلول های رباتیک

طراحی و ساخت سلول های رباتیک
دی 19, 1400

اجرای پروژه های رباتیک و سیستم های پردازش تصویر

اجرای پروژه های رباتیک و سیستم های پردازش تصویر
دی 19, 1400

شبیه سازی

کارخانه های آینده را طراحی کنید طراحی و شبیه سازی خطوط تولید، سلول های رباتیک و …