تولیدکنندگان خودرو و تامین کنندگان قطعات و قطعه سازان به ربات های یاسکاوا موتومن در تمامی فرآیندهای تولید خود اعتماد می کنند.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!