وسایل و ماشین آلات کشاورزی در معرض بارهای زیادی قرار دارند و بنابراین کیفیت بسیار مهم است. تولید کنندگان شناخته شده به سیستم های جوشکاری تکیه می کنند که در آن ها از ربات های جوشکاری یاسکاوا موتومن استفاده شده است.

امکان ارسال نظر وجود ندارد!