یک ربات جابجایی به منظور اتوماتیک کردن فرایند برداشت محصولات و گذاشتن آن ها روی سطح مورد نظر با استفاده از سیستم پردازش تصویر استفاده می شود. این عمل معمولا به منظور مرتب کردن یا ذخیره سازی محصولات در یک محل مشخص استفاده می شود، به عنوان مثال کارتن یا جعبه. کارهای برداشت و گذاشت […]

مطالعه بیشتر